1 op de 6 ongelukkig in het werk?

Gisteren verscheen de uitslag van een wereldwijde survey over werkgeluk door Woohoo Inc. Met goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat 1 op de 3 mensen (bijna) elke dag een goede werkdag heeft. Het slechte nieuws is dat 1 op de 6 mensen zelden of nooit een goede werkdag heeft. En daar schrok ik van.

Even rekenen

Een op de zes. Dat is nogal wat. Reken even mee: op een afdeling van 20 mensen zijn dat er 3. In een organisatie van 600 mensen zijn dat er 100. Honderd mensen die hun werkdag zelden of nooit als een goede werkdag bestempelen. Ik kan me voorstellen dat je ook schrikt van dergelijke cijfers. Ik hoop het. Misschien denk je daarnaast wel: dat kan nooit representatief zijn. Toch zijn het cijfers die overeenkomen met andere onderzoeken.

Op de Unconference van de Week van het Werkgeluk vernam ik gisteren de eerste resultaten van onderzoek door Onno Hamburger en Arie Pieter Veldhoen (nog niet gepubliceerd). Daaruit blijkt dat 20% van de respondenten hun werkgeluk een 6 of lager geeft, waarvan meer dan de helft een 5 of lager scoort. Ook hier dus een op de zes mensen die zijn of haar werkgeluk een onvoldoende geeft. Het zijn actuele cijfers, beide onderzoeken zijn dit jaar gedaan.

Hoe zit dat in jouw organisatie?

Laten we dat eens vertalen naar jouw organisatie. Stel dat de cijfers representatief zijn voor jouw organisatie. Dat zou dus betekenen dat ook in jouw organisatie op elke 5 blije en tevreden medewerkers een medewerker rondloopt die dat (echt) niet is. Reken maar uit hoe dat bij jullie is, gewoon even je aantal medewerkers door 6 delen. Heb je er 180, dan zouden dus 30 van jouw medewerkers zelden of nooit een goede werkdag ervaren. Zijn het er 1000? Dan gaat het om 167 medewerkers die hun werkgeluk een 5 of lager geven.

Vooruit, misschien doe jij het beter dan het gemiddelde. Laten we de cijfers voor het gemak eens halveren. Dan hou je nog altijd één werkongelukkige medewerker over op een team van 12. Of 8 op de 100 medewerkers. 85 op de 1000. Van jouw medewerkers. Binnen jouw organisatie. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar voor mij is dat nog steeds erg veel. Niet iets waar ik heel trots op zou zijn.

Wat betekent dat?

Laten we eerst eens stilstaan bij het feit op zich. Eén op de zes medewerkers die zelden of nooit een goede werkdag ervaart. Die zelden na een werkdag naar huis gaat met een tevreden of blij gevoel. Die zelden of nooit tegen zijn partner zegt: oh, ik heb toch zoiets tofs meegemaakt op mijn werk! en de energie van die positieve ervaring mee naar huis kan nemen. Ik denk dat ik er niet ver naast zit als ik denk dat die medewerker er ook niet om staat te springen om de volgende dag weer naar het werk te gaan.

Effecten van werkgeluk

In het eerdergenoemde onderzoek van Woohoo Inc. is ook onderzocht welke effecten mensen zelf ervaren van het hebben van goede werkdagen. Als belangrijkste drie effecten worden genoemd: Ik krijg er meer energie van (71,4%), Ik voel me gelukkiger/blijer na werktijd (65,8%) en Ik voel me meer ontspannen, minder gestrest (61,9%).

Het mooie is dat deze effecten er vaak juist ook weer voor zorgen dat mensen hun werkdag positief ervaren. Waarmee het ervaren van werkgeluk een katalysator kan zijn voor werkgeluk op volgende werkdagen.

Effecten van ontbreken van werkgeluk

Weer even terug naar de mensen die hun werkgeluk een onvoldoende geven of zelden of nooit een werkdag als een goeie dag ervaren. Want deze mensen missen dus de positieve effecten. Ze krijgen geen energie van hun werk, voelen zich niet gelukkiger na werktijd en voelen zich niet meer ontspannen of minder gestrest.

Het is misschien wat kort door de bocht gedacht, maar het lijkt me dat hoe langer deze situatie duurt, hoe groter de kans op een negatieve spiraal. Werk wordt een verplicht nummer, een noodzakelijk kwaad. Met de nodige negatieve effecten op werkhouding, productiviteit, creativiteit, betrokkenheid en klantvriendelijkheid om er maar een paar te nomen. En als dat niet leidt tot verzuim of vertrek, zal in de tussentijd de medewerker zich er niet beter bij gaan voelen. Net als de mensen om hem heen.

Werken aan werkgeluk

Ja, in het algemeen gaat het goed met het werkgeluk van Nederlandse medewerkers. 72% ervaart meer dan één goede werkdag per week. Het gemiddelde cijfer voor werkgeluk is met 7,3 een dikke voldoende. Maar laten we vooral degenen niet vergeten die dat niet zo ervaren. Tijd om te werken aan werkgeluk.

Werkgeluk is allereerst een individuele aangelegenheid. Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werkgeluk. Dus als jij niet gelukkig bent in je werk, is het aan jou om in actie te komen. Stel jezelf om te beginnen eens de vraag: wat zou ik kunnen doen om ervoor te zorgen dat ik aan het eind van een werkdag tevreden naar huis ga? Wat zou ik vandaag anders kunnen doen dan gisteren?

Begin klein. Misschien maakt het al een heel verschil als je vandaag samen met een collega gaat lunchen in plaats van lunchen op je werkplek. En misschien is het wel tijd voor een goed gesprek met je leidinggevende over die taak die je al tijden dwars zit. Of je mailnotificaties uitzetten en je mail maar 3x per dag checken, zodat je niet voortdurend afgeleid en geprikkeld wordt. Jezelf een uurtje afzonderen zodat je eindelijk eens die klus kunt afronden, wat er al veel te lang niet van komt. Jezelf beloven dat je elke werkdag tenminste een kwartier tijd mag besteden aan iets wat je energie geeft. Het maakt niet uit wat je doet, als het maar werkt voor jou.

Werkgeluk op organisatieniveau

Hoe individueel werkgeluk ook is, en hoe hard je medewerkers daar zelf ook aan werken, organisaties kunnen daar onbewust (en ongewild) een flinke streep door zetten. Met werkgelukkillers als ongelijke beloning, onhaalbare targets, haperende IT, tijdslurpende administratieve procedures, management dat wel eisen stelt maar niet faciliteert, beloftes die worden gebroken, geroddel, slechte communicatie. Daar kan geen vrijdagmiddagborrel, stoelmassage, leaseauto of andere perk tegenop. Kijk dus eerst eens hoe het met de werkgelukkillers in jouw organisatie staat.

Wil jij je persoonlijke werkgeluk vergroten?

In een volgend artikel geef ik je tips voor vragen die je jezelf kunt stellen en informatie over welke zaken kunnen bijdragen aan jouw werkgeluk. Lees bijvoorbeeld ook mijn blogartikelen over werkgeluk.

Wil je het werkgeluk in jouw organisatie duurzaam vergroten?

Ik geef je graag een frisse blik op de werkgelukkillers en -katalysatoren in jouw organisatie met mijn werkgelukanalyse. Eerst een verkennend kopje koffie doen?