conflictcoaching

conflictcoaching

Waar mensen samenwerken, zijn conflicten onvermijdelijk en deze kunnen een flinke aanslag zijn op het werkgeluk van de medewerkers.
Organisaties zijn niet zozeer succesvol door de afwezigheid van conflicten, maar doordat zij goed en effectief naar verschillen luisteren en deze bespreekbaar maken. Hierdoor wordt een veilige en constructieve sfeer gecreëerd.

conflictcoaching voor teams

biedt teams handvatten om (dreigende) conflicten zelf te hanteren en om te buigen naar constructieve dialogen tussen verschillende gezichtspunten. Pijlers van dit programma zijn: de impact van je mindset, actief luisteren, uitstellen van oordelen, verbindend communiceren en aandacht voor de emotionele onderstroom.

data

Op aanvraag.
sense2sense conflictcoaching is een incompany maatwerkprogramma voor teams.

laten we de mogelijkheden bespreken

conflictcoaching voor leiders

is een verdiepend programma, waarin leiders worden getraind in het herkennen van wrijving en agressie, de-escalatie van conflicten en het begeleiden van hun team in de oplossing ervan.

Leiders leren de kracht van afwijkende meningen en hoe zij deze juist positief kunnen inzetten. Er is specifiek aandacht voor sluimerende weerstand en natuurlijk wordt dieper ingegaan op de do’s en don’ts binnen de rol van de leider bij (dreigende) conflicten binnen het team.

data

conflictcoaching voor leiders is een programma met open inschrijving. Neem contact op voor informatie over de eerstvolgende start.

meer informatie en aanmelden

mediation / bemiddeling

Indien een conflict dermate is geëscaleerd dat partijen er niet meer zelf samen uit kunnen komen, biedt bemiddeling of mediation wellicht een uitkomst.

Mijn insteek hierbij ligt vooral op het relationele aspect: hoe komen partijen weer on speaking terms met elkaar, zodat gezamenlijk naar aanvaardbare oplossingen kan worden gezocht? Pas als er gezegd is wat er gezegd moet worden, er weer een bepaalde mate van verbinding is, heeft het zin om naar de inhoud van het conflict te gaan en over oplossingen te gaan praten. Die dan ineens verrassend dichtbij kunnen blijken te liggen.

Ik ben zowel klassiek getraind als opgeleid in de methode van Transformatieve Mediation, waarin erkenning en empowerment centraal staan.

vrijblijvend kennismaken