de winst van werkgeluk

Het mooie van werkgeluk is dat het een win-win-win-win situatie is. Er zijn vier partijen die profiteren van (investeringen in) werkgeluk: je mensen, je klanten, je organisatie en de maatschappij. En het magische is dat die effecten elkaar ook nog versterken.
Ontdek de winst van werkgeluk:

gelukkige medewerkers

Werkgeluk is allereerst goed voor je mensen zelf. Recent onderzoek onderzocht niet alleen de bronnen, maar ook de effecten van werkgeluk die mensen zelf ervaren. Hieruit kwam de volgende top 3:

effecten van werkgeluk op mensen
Ik krijg er meer energie van71,4%
Ik voel me gelukkiger/blijer na mijn werk65,8%
Ik voelde me meer ontspannen, minder gestrest61,9%

Werkgeluk dus draagt bij aan de vitaliteit en het welzijn van je mensen. Het mooie ervan is dat het effect niet alleen beperkt blijft tot de werkvloer. Medewerkers die een goede werkdag hadden, gaan blij en tevreden naar huis. De eventuele partner wordt niet belast met klaagverhalen, maar getrakteerd op succesverhalen of leuke anekdotes. De medewerker wordt daarmee een leukere partner en ouder, wat positieve effecten heeft op de gezinssituatie. Omgekeerd zal een zware gezinssituatie beter te hanteren zijn wanneer op het werk geluk ervaren kan worden en kan worden bijgetankt.

gelukkige klanten

Als je eens een chagrijnige telefoniste aan de lijn hebt gehad, weet je hoeveel impact diens mood en houding kunnen hebben op je klanttevredenheid. Het is gewoon besmettelijk. Het scheelt dat dit net zo hard geldt voor positieve emoties en geluk: ook die zijn besmettelijk. Een gelukkige medewerker straalt dit uit, ook naar klanten.

Tegelijk zorgt werkgeluk ook voor andere veranderingen in houding en gedrag. De positieve emoties die ermee gepaard gaan, zorgen ervoor dat mensen meer open en empathisch zijn, meer op anderen gericht zijn. Hierdoor werken ze beter samen en zijn ze behulpzamer. Ze zijn meer optimistisch, creatiever en meer gefocust op het leveren van kwaliteit. Hierdoor vinden ze betere oplossingen voor problemen en zijn ze in staat om op een constructieve en positieve manier met klanten te communiceren.

Een andere manier waarop werkgeluk bijdraagt aan gelukkige klanten is de emotie trots. Een medewerker die trots is op de organisatie waarvoor hij werkt, straalt die trots ook uit naar zijn klanten en zal zijn best doen om die trots ook zelf waar te maken.
En als je het als organisatie voor elkaar krijgt dat jouw klant er trots op is (en blijft) om jouw klant te zijn, door de betekenis en zingeving van je bestaansreden en door de daaruit voortvloeiende normen en waarden van waaruit je als organisatie opereert, dan zorg je niet alleen voor blije klanten, maar voor geïnspireerde klanten. En dat zijn de meest loyale klanten die je organisatie door dik en dun steunen.

een florerende organisatie

Het mooie is dat die effecten niet alleen merkbaar zijn door de medewerker zelf, maar ook door diens omgeving. Die er ook wel bij vaart. Zo ook de organisatie.
Het werkgeluk van je mensen centraal stellen levert namelijk aantoonbaar* diverse positieve effecten voor de organisatie op.

Effecten van focus op werkgeluk
lager ziekteverzuim, door o.a. grotere vitaliteit, lagere ziekmeldfrequentie en vermindering psychisch verzuim
betere werksfeer en betere samenwerking
hogere aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers
hogere betrokkenheid van medewerkers
hogere klanttevredenheid
hogere productiviteit en kwaliteit van werk
lager personeelsverloop
meer creativiteit en innovatie

Voor meer gedetailleerde informatie over deze effecten, zie o.a. de onderzoeken van Achor, Amabile, Lyubomirsky, Pink, Fredrickson, Woohoo Inc.

een bijdrage aan de maatschappij

En als kers op de taart, profiteert ook de maatschappij ervan mee. Niet alleen doordat mensen gelukkiger zijn en dus bijvoorbeeld minder problemen, overlast of conflicten creëren, maar ook rechtstreeks via de factor van betekenis en zingeving. Want daar gaat het om bijdragen, om maatschappij verbeterend ondernemen. Energie die in die factor wordt gestopt, draagt dus rechtstreeks en positief bij aan de maatschappij, maakt de wereld een beetje mooier.

werkgeluk is geen magisch tovermiddeltje

Focussen op werkgeluk kan dus grote effecten hebben, vooral ook binnen je organisatie. Het is een oplossing voor zaken waar veel organisaties mee worstelen, zoals te hoog verzuim of verloop of het aantrekken van (jong) personeel. Tegelijk is werkgeluk geen magisch tovermiddeltje, pas op voor twee valkuilen.

geluk als enige optie

Een valkuil is om zo te focussen op werkgeluk en dit (te) vaak te meten, waardoor het idee ontstaat dat gelukkig zijn de enige acceptabele optie is binnen de organisatie. Dat iedereen heppiedepeppie zou moeten zijn. En natuurlijk streef je als organisatie naar een zo groot mogelijk werkgeluk. Toch is het belangrijk dat er ook ruimte blijft voor negatieve emoties. Iedereen heeft wel eens een rotdag. Of de oorzaak daarvan nu in het werk ligt of daarbuiten. Als deze emoties er niet mogen zijn en er voortdurend alleen maar focus is op positieve emoties en plezier, ontstaat er weerstand tegen werkgeluk en zal dat juist gaan dalen.

werkgeluk als middel

Een ander risico ligt in de motivatie om met werkgeluk te gaan werken. Zodra werkgeluk wordt ingezet als middel om een bedrijfsdoel te bereiken, verliest het zijn ‘magische werking’. Wanneer medewerkers ontdekken dat alle aandacht voor hun werkgeluk vooral bedoeld is om de organisatie ervan te laten profiteren, ontstaat er in de regel namelijk weerstand tegen. Dat geldt voor elke interventie die wordt ingezet om een bedrijfsprobleem op te lossen en die aan medewerkers wordt verkocht onder het mom: dit is goed voor jullie. Er zijn altijd mensen die daar doorheen prikken en zich bekocht voelen en de wrevel die dan ontstaat, verspreidt zich vaak razendsnel. Met als gevolg een allergie tegen werkgeluk. Zeker als werkgeluk van de agenda gaat, als het even niet goed gaat met de organisatie of als verwachte resultaten te lang op zich laten wachten.

Het is dus cruciaal dat werkgeluk geen middel is voor de organisatie, maar een doel op zich. Ervoor kiezen omdat je je medewerkers eerst en vooral ziet als mensen en pas daarna als personeel. Omdat je het logisch en belangrijk vindt dat je mensen met plezier naar hun werk komen en na een werkdag met energie naar huis gaan. Omdat je snapt dat als jij in je mensen investeert, zij in jou en je organisatie zullen investeren.

Zodra voor medewerkers duidelijk is dat de aandacht voor hun werkgeluk oprecht is en ze voelen dat het de organisatie menens is om dat te faciliteren, ook in moeilijke perioden, ontstaat duurzaam werkgeluk. En dan profiteren alle partijen en ontstaat de magische win-win-win-win.

ja, ik wil aan de slag met werkgeluk