chief happiness officer (interim)

interim-chief-happiness-officer

Je bent overtuigd van wat werkgeluk voor jouw organisatie kan betekenen en je wil er snel mee aan de slag. Maar dan wel goed. Alleen heb je hiervoor nog geen capaciteit binnen je organisatie. Je weet misschien ook nog niet precies hoe je werkgeluk wilt inbedden in je bedrijfsvoering. En bij wie je dit wil beleggen.
Je wil meer dan alleen advies, je wil ook actie.

Dan ondersteun ik je graag in de rol van (interim) Chief Happiness Officer. Ik verbind me tijdelijk parttime aan je organisatie om samen van binnenuit aan werkgeluk te werken.
Als CHO werk ik langs twee lijnen:

werkgeluk inbedden in bedrijfsvoering

Op basis van de werkgelukanalyse of een eigen analyse maken we een stappenplan om werkgeluk in te bedden in de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de grootte van de organisatie zal ik zelf de implementatie van het stappenplan verzorgen, of een interne werkgroep hierbij begeleiden.
Mijn doel hierbij is om mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken, in de wetenschap dat jullie het prima verder zelf kunnen. Ik zorg dus voor de juiste tools, communicatie, kennisoverdracht, beleid en basisstructuur om duurzaam werkgeluk mogelijk te maken.

concrete day-to-day werkgeluk activiteiten

Naast een gedegen aanpak om werkgeluk in te bedden in de bedrijfsvoering, zijn er natuurlijk ook quick wins, acties die op korte termijn kunnen bijdragen aan werkgeluk. We bekijken welke acties passen bij de bedrijfscultuur en de terreinen waarop extra aandacht als eerste gewenst is. Ik draag ideeën aan, zorg voor de juiste voedingsbodem en uitvoering. Uiteraard zorg ik voor afstemming van de acties op het (te ontwikkelen) werkgelukbeleid en evalueren we de activiteiten om de aanpak waar nodig te kunnen bijstellen.

laten we kennismaken