werkgeluk creatie

werkgeluk-creatie

Op basis van de werkgelukanalyse bepalen we op welke terreinen (als eerste) specifieke aandacht nodig is. We bouwen door op dat wat goed gaat en gebruiken dat om zaken aan te pakken die werkgeluk verminderen of verhinderen.

Het creëren van een cultuur die werkgeluk faciliteert en stimuleert, vraagt een duidelijk beeld van het waarom van je organisatie en de gedeelde waarden die daarbij horen. We zorgen middels collectieve processen voor verheldering van dat beeld, waardoor het draagvlak heeft en daadwerkelijk kan fungeren als richtinggevend voor alle bedrijfsprocessen. Dit zal bijvoorbeeld delegeren ook gemakkelijker maken.

We werken niet met grootscheepse campagnes met posters en trainingsprogramma’s voor gedragsverandering, maar richten ons vooral op subtiele veranderingen op microniveau. Elke actie, communicatie en besluit bestendigt of verandert de cultuur. Dus daar ligt de bron voor transformatie. We werken daarom vooral met beïnvloeding door voorbeeldgedrag. Zowel vanuit de leiding van de organisatie als door alle lagen van de organisatie heen.

De focus van sense2sense werkgeluk creatie ligt primair op duurzaamheid voor de lange termijn. Doordat we ons richten op ketens van kleine veranderingen, zal echter al op korte termijn resultaat merkbaar zijn. Zo transformeren we de organisatie stap voor stap, duurzaam en van binnenuit, naar een systeem dat werkgeluk optimaal faciliteert, toegerust is voor de toekomst en de gestelde organisatiedoelen bereikt.

maak een afspraak